PREZENTACJA

Viktoria, z racji ustanowienia jej stolicą, musiała stać się wizytówką państwa. Zatrudniono zawodowego urbanistę, który zajął się rozplanowaniem miasta. Wybrany teren był płaski i z dala od terenów warunkujących planowanie i budowę. Z tą też powstał najbardziej praktyczny plan miasta oparty na centrum i promienistej rozbudowie. To rozwiązanie było najbardziej ekonomiczne a zarazem najlepiej pasowało do stolicy "krainy słońca". (fot. poniżej)

W planach nie zapomniano również o bardzo ważnych zasadach takich jak racjonalne ułożenie szlaków komunikacyjnych, funkcjonalnego centrum i pasów zieleni. Pierwszy element tzn. szlaki komunikacyjne są ułożone promieniście tak by łatwy był dojazd do centrum nawet podczas wielkich wydarzeń gdy tłumnie miasto odwiedzają turyści. Tu właśnie wykazano funkcjonalność centrum miasta. Centrum to bardzo duży plac. Wokół którego wstawiono obwodnice tak, aby dojazd do centrum był łatwy a jednocześnie nic nie przeszkadzało spacerowiczom na rynku. Na placu wokół rynku wkomponowano budynki administracji (ministerstwa) jak też parlament (Sejmik Solardii) oraz siedzibę książęcą (Pałac Księcia Solardii). Takie rozmieszczeni pozwala na efektowne i efektywne przeprowadzenie wszelkiego rodzaju parad, spektakli plenerowych, koncertów, defilad czy zgromadzeń. Na obrzeżach placu centralnego, przy obwodnicy centralnej znajdują się pozostałe budynki rządowe, instytucji kulturalnych i finansowych. Ostatnim elementem są pasy zieleni, parki i skwery. Przewidziano kilka parków i kilka skwerów po to, by miasto było przyjazne i tętniące życiem, a wiadomo - zieleń uspokaja. Poza tym swa główne pasy zieleni cišgnšce się od obrzeży do centrum miasta mają zapewnić naturalną wentylacje metropolii tak, by w mieście nie zatrzymywało się powietrze a raczej zastępowane było świeżym. Zauważyć należy, że ów pasy wentylacji skierowane są na zachodnią stronę gdzie poza miastem znajdują się gęste lasy i w ten sposób dokonuje się samooczyszczanie powietrza dzięki czemu mimo rozmiarów Viktoria jest bardzo czystym i zdrowym miastem. Zamieszczony rysunek poglądowy przedstawia widok miasta z perspektywy dającej możliwość analizy prezentowanych rozwiązań urbanistycznych (fot. poniżej)

Tak racjonalne rozplanowanie przestrzenne Viktorii gwarantuje harmonijny rozwój. Miasto swoją funkcjonalnością jest wzorem do naśladowania w urbanistyce.

| Ratusz Miejski | Historia | Symbole | Mapa | Prezentacja | Mieszkańcy | Katalog | FORUMIX |
| Uniwersytet | Sejmik | Pałac | Sąd | Urz. Stanu Cywilnego | SolardiaBANK | Rząd | Dom Kultury |

Designed by Morfeusz Tyler (C) Copyrights by Solardia 2001-2005