SOLARDIA BANK

SolardiaBANK - to instytucja państwowa, która jednocześnie zajmuje się obsługą waluty w Księstwie oraz kontrolą gospodarczych procesów rynkowych. Obecnie bank znajduje sie w dawnym budnku Ministerstwa Finansów.

| Ratusz Miejski | Historia | Symbole | Mapa | Prezentacja | Mieszkańcy | Katalog | FORUMIX |
| Uniwersytet | Sejmik | Pałac | Sąd | Urz. Stanu Cywilnego | SolardiaBANK | Rząd | Dom Kultury |

Designed by Morfeusz Tyler (C) Copyrights by Solardia 2001-2005